واژگونی بوروکراسی

کد شناسه :500506

فرهنگ، یکی از عوامل تحول نیست، بلکه تنها عامل تحول است.

معرفی کتاب:

دیوید اُوزبُرن که در کتاب بازآفرینی‌دولت یک برنامه انقلابی ده ماده ای را برای کارآمد کردن و کاهش هزینه همه سازمان ها در همه سطوح مطرح کرده بود، اکنون به همراهی پیتر پلاستریک در این کتاب، پنج راهبرد اثبات شده را برای "باز طراحی" ریشه ای دولت معرفی می کند.

راهبردهای معرفی شده توسط او، روش هایی مشخص و عملی برای ایجاد تحول از درون و تفویض قدرت بر اجتماعات را به منظور رویارویی با چالش های آینده، ارایه می دهد. خواندن کتاب حاضر برای همه متخصصین امور اجرایی، خدمات عمومی، مقامات دولتی و خوانندگانِ آگاهی که دغدغه حل مسایل اجتماعی و نوسازی دولت را دارند، لازم است. روزابت مس کانتر ، نویسنده کتاب مشهور "پیشرفت و کامیابی عملی در اقتصاد جهانی" و "تحول!" در مورد این کتاب چنین می گوید: یک نفس هوای تازه برای هر کسی که دغدغه کیفیت خدمات عمومی را د ارد، چه یک مالیات دهنده معمولی باشد یا رییس جمهور! ایده های عالی مطرح شده در این کتاب عملی و روان، عرضه کننده ی مدل های الهام بخشی از رهبران شجاع و با شهامتی است که اجازه ندادند "نحوه ی اجرای قبلی کارها" سد راه حرکت سازنده شان شود.

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر