گروه محصولات

عنوان مقاله: کنایه، شکسته‌نفسی‏ و شوخی‌های درون‏‌گروهی

گزيده مديريت 221
By Brad Bitterly/ Alison Wood Brooks
نوشته: برد بیترلی و آلیسون وودبروکز
ترجمه: امیرعلی خلج
 
بسیاری طنز را برای روابط میان‏ فردی ضروری می‏‌دانند، اما در رهبران، رفتاری فرعی به‌شمار می‌آید. با آن‏‌که برخی رهبران به‌طور غریزی از طنز استفاده می‏‌کنند، اما بسیاری می‌‏توانند آن را هدفمندتر به ‏کار گیرند. طنز به اعتمادسازی در روابط میان‏ فردی و ارتباطات کاری باکیفیت در محیط کار کمک کرده و بر رفتارها و نگرش‌های یاری‌رسان به اثربخشی رهبری، از جمله رضایت شغلی، کارایی کارکنان، تعهد سازمانی‏ و خلاقیت اثر می‌گذارد. البته در کنار این مزایا، هزینه‏‌های احتمالی را نیز نباید نادیده گرفت. راهنمایی‌های این مقاله، شیوه‌هایی برای بهره‌بردن از این مزایا و دور بودن از ریسک‏‌های آن پیشنهاد می‌دهند.
انصراف از نظر