گروه محصولات

عنوان مقاله: کارآفرینان و حقیقت

 

 Kyle Jensen/ Tom ers/ Laura Dunham/ Jon Fjeld

کایل جنسن، تام بایرز،لورا دانهام و جون فیلد    

 سعیده رجائی‏ هرندی

در دنیای کسب‏‌وکارهای نوپا فریب‏دادن رایج است: بنیانگذاران وقتی به‌‏دنبال سرمایه‏‌گذاران و دیگر ذینفعان مهم هستند مستعد مبالغه‌‏کردن، گیج‌‏کردن و تحریف واقعیت به هر طریق هستند. چنین فریبی با طولانی‏کردن عمر پروژه‎های محکوم‏‌به‏‌فنا منابع را مسدود می‏‌کند و شناسایی بهترین مکان برای سرمایه‏گذاری پول یا نیروی کار را برای سرمایه‎گذاران خطرپذیر (وی.‎سی) و کارکناندشوار می‏سازد.

نویسندگان، رویکردی چندرشته‏ای را برای این مساله در نظر دارند. آن‎ها استدلال می‏کنند توجیه‏های متداول برای چنین فریبکاری (همچون نیاز به حمایت سرمایه‏گذاران و کارکنان و اعتقاد به این‏که همه کارآفرینان چنین کاری می‎کنند) بر حسب بررسی دقیق معتبر نیستند. آن‎ها چندین توصیه، برگرفته از فلسفه اخلاق، به بنیانگذاران می‏کنند: رویای بزرگی داشته باشید، اما در مورد شواهد و فرضیات زیربنایی چشم‏اندازتان، صادق و راستگو باشید و خود را با افراد بافضیلتی احاطه کنید که به شما کمک می‏کنند بهترین خود باشید.

انصراف از نظر