گروه محصولات

عنوان مقاله: ایده بان: چیزی که شرکت شما می‌تواند از فضاهای کار مشترک یاد بگیرد

گزيده مديريت 172

ترجمه: علی‌ سینا قدس

فضاهای کار مشترک   (دفاتر مشترک شغل‌آزادها و کارمندان دورکار) تابه‌حال این‌قدر رایج نبوده است. این اماکن یک جایگزین مناسب را برای افرادی که نمی‌خواهند در خانه کار کنند ارائه و به شرکت‌ها در کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک می‌کنند. تحقیقات جدید، مزیت دیگری را نیز نشان می‌دهند: این مکان‌ها افراد را شادتر و بهره‌ورتر می‌سازند.
گرچن اسپرایتزر، استاد دانشکده ‌کسب‌وکار راس در دانشگاه میشیگان، عملکرد موفق افراد را مورد پژوهش قرار می‌دهد. وی و دو همکارش دریافتند افرادی که از فضاهای کار مشترک استفاده می‌کنند، به‌طور میانگین سطح شش را از مقیاس هفت‌سطحی عملکرد موفق به‌دست آوردند: سطحی که آن‌قدر بالا بود که آن‌ها مجبور شدند داده‌های خود را دوباره چک کنند. آن‌ها که   مشتاق شده بودند، صدها نفر را در محل‌های کار مشترک در ایالات‌متحده مورد نظرسنجی قرار داده و با موسسان و مدیران این فضاها مصاحبه کردند. آن‌ها سه دلیل را برای عملکرد خوب افراد در این مکان‌ها شناسایی کردند.

انصراف از نظر