گروه محصولات

عنوان مقاله:  چگونه شرکت‌های حکمران دوام می‌آورند و شکوفا می‌شوند

گزیده مدیریت 228

Julian Birkinshaw

نوشته جولیان بیرکینشاو

ترجمه دکتر آروین رجبی

هرچند بسیاری بر این باورند که ویرانسازی فناورانه چندین دهه شایع بوده، اینترنت در واقع خیلی کم‌تر از آن‌چه مردم فکر می‌کردند باعث تخریب خلاق شده است. تجزیه‌تحلیل فهرست‌های فورچون‌پانصد و گلوبال‌پانصد

نشان می‌دهد اکثر بخش‌ها به‌طور شگفت‌انگیزی در 25سال گذشته باثبات بوده‌اند. معدودی از شرکت‌های حاضر در این فهرست‌ها بعد از سال 1995 راه‌اندازی شده‌اند.

چه چیز دیگری بد فهمیده شده است؟ پاسخ، بهترین واکنش در برابر ویرانسازهاست. روش پیش‌گزیده مقابله از طریق ایجاد یک واحد دیجیتال جدید یا یک برنامه تحول است. اما سه راهبرد منطقی دیگر هم وجود دارد: تقویت قوت‌های فعلی خود (کاری که دیزنی انجام داد)، تعدیل نیرو و فعالیت برای اطمینان از بقا (کاری که بانک‌ها می‌کنند) و حرکت به سمت فرصت‌های جدید (مثل فوجی). هر راهبرد منفعت‌ها و خطراتی دارد و شرایط است که تعیین می‌کند کدام را باید دنبال کنید.

انصراف از نظر