گروه محصولات

عنوان مقاله: چگونه ‌خرده‌فروشان چینی تجربه مشتری را بازتعریف می‌کنند؟

گزیده مدیریت 226

Mark Greeven/ Katherine Xin/ George Yip

 نوشته: مارک گریفن، کاترین شین و جرج ییپ

 ترجمه: مینا ‌هامون

 

مجله اکونومیست سال ۲۰۲۱ را با این عنوان برای سرمقاله خود آغاز کرد: «چرا ‌خرده‌فروشان همه جهان باید چشم به چین داشته باشند‌.» فهم این مطلب دشوار نیست‌.چین هم یک بازار ‌خرده‌فروشی روبه‌رشد و بزرگ است (ارزش این بازار در سال ۲۰۲۰ به پنج‌هزارمیلیارد دلار رسید) و هم بسیار دیجیتال شده است‌. به‌علاوه‌، همه‌گیری کووید دیجیتال‌شدن را به اولویت استراتژیک هر خرده‌فروش بدل ساخته است. نویسندگان مقاله از پژوهش خود درباره ‌خرده‌فروشان چینی بهره برده‌اند تا پنج درسی را توضیح دهند که شرکت‌های غربی می‌توانند برای توسعه بازار دیجیتال محصولات خود از چین بیاموزند:

1. نقاط ورودی منفردی درست کنید که مشتریان از ‌آن‌جا بتوانند به همه خریدهای احتمالی خود دسترسی داشته باشند‌.

2. ارزیابی دیجیتال را در تجربه خرید مشتری بگنجانید‌.

3. به فروش به چشم یک رویداد منفک نگاه نکنید‌.

4. در بنیادهای تدارکاتی بازاندیشی کنید.

5. همیشه نزدیک مشتری بمانید‌.  

انصراف از نظر