گروه محصولات

عنوان مقاله: چگونه ‌ایده‌های خود را به بالادستی‌ها بفروشیم

گزیده مدیریت 228

 

Ethan Burris

نوشته: ‌ایتان بوریس

ترجمه: یوسف خلیفه

شما یک ایده عالی دارید: یک تغییر جزئی در محصول که هزینه‌های شرکت را کاهش می‌دهد، تغییر در فرآیند تولید که بهره‌وری تیم کاری را افزایش می‌دهد یا طرحی برای جلوگیری از یک بحران شدید قریب‌الوقوع. تنها یک مشکل وجود دارد: نمی‌دانید چگونه موضوع را با رییس‌تان در میان بگذارید یا حتی بدتر از آن، تلاش کرده‌اید ولی نتوانسته‌اید توجه بالادستی‌ها را جلب کنید.

طبق یافته‌های نویسنده، برای پیشنهاد موفقیت‌آمیز، دو عامل کلیدی را باید مد نظر داشت: برای ارائه پیشنهاد خود اعتماد‌به‌نفس داشت و دانستن نحوه چارچوب‌بندی برای رسیدن به بهترین دریافت رییس.

 نویسنده می‌گوید، کلید این‌کارشناخت روانشناسی مافوق‌ها و پی‌بردن به افکارشان است. این‌کار کفه ترازو را به‌نفع شما سنگین می‌کند و لحظات (نادری) را مشخص می‌سازد که باید سراغشان رفت یا آن‌ها را تنها گذاشت.

انصراف از نظر