گروه محصولات

عنوان مقاله: چالش‌های استراتژیک پیوندزدایی با چین

گزيده مديريت 224

 نوشته استوارت بلک و آلن موریسون

ترجمه سارا مرآتی‏

اکثر مدیران کسب‌وکار که برای توسعه حضور در چین وقت، تلاش و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در برابر مفهوم پیوندزدایی از چین مقاومت می‌کنند. با توجه به احتمال تقابل ملایم‌تر دولت بایدن با چین نسبت به دونالد ترامپ، ممکن است مدیران‌عامل به کم‌رنگ‌شدن تدریجی آن امیدوار شوند. اما همان‌طور که نویسندگان اشاره می‌کنند، چین بیش از پانزده سال استراتژی درازمدت کاهش وابستگی به فناوری و ظرفیت‌های خارجی را دنبال کرده و آن را برای پانزده سال دیگر نیز پیش‌بینی کرده است. پیوندزدایی همچنان ادامه خواهد یافت. در این مقاله، چهار استراتژی برای شرکت‌های خارجی در چین توضیح داده می‌شوند که کاربردشان بستگی به این دارد ‌که بازیگران دور از چشم، بازیگران بالادست، بازیگران بازار یا بازیگران دوگانه باشند.

انصراف از نظر