گروه محصولات

عنوان مقاله: نگاه ویژه به سر برآوردن از بحران: يادگیری از آینده

گزيده مديريت 221

By J. Peter Scoblic

نوشته: جی پیتر اسکوبلیک

ترجمه: اشکان فلاحتکار

شیوع کووید-19 دنیایی را که می‌‏شناسیم به‏‌کل تغییر داده است. در بخش ویژه این شماره نشان می‏‌دهیم در این دوران آشوبناک رهبران چگونه می‌‏توانند مسیری برای سازمان‏‌های خود ترسیم کنند و راهنمای تیم‌‏های خود باشند. در عدم‏‌قطعیت شدید، تدوین استراتژی دشوار است. رهبران نمی‌‏توانند برای پرداختن به تحولاتی که تاکنون کسی ندیده، از تجربه استفاده کنند. با این وجود، تصمیم‌‏هایی که اکنون می‏‌گیرند می‌‏توانند برای دهه‌ها عواقب داشته باشند. آینده‏‌نگری استراتژیک یک راه‏‌حل ارائه می‌‏دهد. هدف آن پیش‌‏بینی آینده نیست، بلکه کمک به سازمان‏‌هاست تا بتوانند آینده‏‌های متعدد را به روش‏‌هایی که آن‏ها را قادر به درک و سازگاری با تغییرات می‏‌کنند، تجسم کنند. بارز‏ترین ابزار آینده‌‏نگری استراتژیک، طراحی سناریو است. برای استفاده درست از این ابزار، سازمان‏‌ها باید آینده‏‌های متنوعی را تصور کنند، استراتژی‏‌های لازم برای هر یک را شناسایی کرده و پیاده‌‏سازی آن استراتژی‏‌ها را اکنون آغاز کنند. اما تمرینات یک‏باره کافی نیست. رهبران باید این فرایند را نهادینه کرده و پیوندی پویا بین تفکر در مورد آینده و اقدام در حال حاضر ایجاد کنند.

انصراف از نظر