گروه محصولات

عنوان مقاله: نقد: همکاری واقعی

گزيده مديريت 172

 By Alison Beard

 نوشته: آلیسون برد

 ترجمه: فریبا یاوری

بی‌تردید در میان واژه‌های دنیای کسب‌وکارْ «همکاری» و مشتقاتش این روزها مورد توجه هستند. به‌دنبال کار می‌گردید؟ روی مهارت‌های همکارانه خود تاکید کنید. دنبال جلب‌نظر مشتری هستید؟ قول یک رابطه همکارانه را بدهید. درصدد جذب سرمایه‌گذار یا استخدام نیرویی جدید هستید؟ بیش‌تر راجع به فرهنگ همکارانه صحبت کنید.
به‌نظر می‌رسد (به‌درستی) دانشگاهیان، متخصصان و به‌ویژه مشاوران در انقیاد این تعاریف هستند. اگر کارکنان، گروه‌ها‌، بخش‌ها و مدیران یک سازمان ایده‌ها و منابع خود را برای نیل به هدفی مشترک با یک‌دیگر مطرح سازند، چرخ آن کسب‌وکار بهتر می‌چرخد. ولی چگونه می‌توانیم این واژه بسیار متداول را به واقعیتی روزمره تبدیل کنیم؟ چهار کتاب جدید توصیه‌هایی در این زمینه دارند.

انصراف از نظر