گروه محصولات

عنوان مقاله:  هدف شما از هدفتان چیست؟

گزیده مدیریت 229

 Jonathan Knowles/ Tom Hunsaker/ Hannah Grove/ Alison James

نوشته: جاناتان ناولز، تام هانساکر، هانا گروو و آلیسون جیمز

ترجمه: حسین حسینیان

در زمانی که بسیاری از ذینفعان به سمت شرکت‌های هدف‌محور جذب می‌شوند، رهبران اغلب با این مفهوم مشکل دارند. منظور از «هدف» چیست؟ چه هدفی به بهترین وجه نیازهای سازمان را برآورده می‌کند؟ چگونه می‌تواند هم به‌نفع جامعه و هم سودآوری شرکت باشد؟ نگاه ویژه این شماره به بررسی این موضوع می‌پردازد.

نویسندگان این مقاله می‌گویند، «با وجود اوج‌گرفتن ناگهانی هدف در زندگی شرکتی، همچنان موضوعی گیج‌کننده است.» آن‌ها استدلال می‌کنند، یک علت اولیه این سردرگمی آن است که هدف در سه معنا به‌کار می‌رود: اهداف آرمان‌محور (مانند هدف پاتاگونیا، «در کسب‌وکار هستیم تا سیاره خود را نجات دهیم») بیش‌ترین توجه را به‌خود جلب می‌کنند. اهداف شایستگی‌محور (مانند هدف «اول دنیا را تکان بده» مرسدس) پیشگذارد ارزش روشنی را به مشتریان و کارکنان مسئول ارائه آن بیان می‌کند. ارزش اهداف فرهنگ‌محور (مانند هدف «جالب زندگی کن و جالب عرضه کن» زاپوس) در ایجاد همسویی داخلی و همکاری با کلید موثر هستند. نویسندگان توصیه‌هایی درباره شناسایی نوع هدف مناسب برای شرکت شما بدون بازنمایی نادرست آن معرفی می‌کنند.

انصراف از نظر