گروه محصولات

عنوان مقاله: نسخه جدیدی برای قدرت

گزيده مديريت 221

By Elizabeth Long Lingo/ Kathleen McGinn

نوشته: اليزابت لانگ ‏لينگو و كتلين مك‏ گين

ترجمه: دکتر حامد محمدی‏ شهرودی

اغلب رهبران، قدرت را فقط به‌‌عنوان کیفیتی شخصي می‏‌بينند که ناشي از نقش‌‏ها و عناوين رسمي، اعتباردهي‌‏ها، مهارت‏‌ها و تجربه‏‌ها، اطلاعاتي كه كنترل می‏‌كنند و آوازه و اعتباري كه براي خود ساخته‏‌اند و نیز كاريزما، استقامت و انرژي‏شان است. اما همان‌‏طور كه اكثریت متوجه می‏‌شوند، استفاده موثر از قدرت به‌‏ندرت ساده و آسان است. صرف اعمال کنترل بر دیگران (مفهوم سنتی قدرت) اغلب بهترین استراتژی نیست. حتی ممکن است ديگر جزو گزینه‏ها نباشد. در واقع، قوی‏ترین و موثرترين استفاده‏‌ها از قدرت معمولا شامل هیچ‏گونه تاکتیک اثرگذاری مستقیم نیستند. نويسندگان مقاله رویکردی به قدرت تدوین کرده‌‏اند که فراتر از اعمال کنترل است و انرژی و تعهد دیگران را بسیج می‏‌کند. اين رويكرد روي سه بعد اصلي تمركز می‏‌كند: قدرت موقعيتي به توانايي همسوسازي اهداف، محيط و پايگاه‏‌هاي قدرت بستگی دارد. قدرت رابطه‏‌ا‌ي در مورد ارتباطات و ائتلافات است: اين‏‌ها می‏‌توانند يك منبع اصلي پشتيباني، مشاوره، اطلاعات و امكانات باشند اما در صورت غفلت يا نادیده گرفته‌‏شدن می‏توانند به‏‌عنوان نقاط بالقوه مقاومت و مخالفت ظاهر شوند. قدرت پويا شامل سازگارسازی مداوم استراتژی‏‌های اثرگذاري با تغییرات سیستم‏های سازمانی و اجتماعی است. درجه و سطحي كه رهبران از هر سه بعد قدرت بهره می‏گیرند، تعیین می‏کند چگونه کارها را به‌‏طور موثر انجام می‏‌دهند.

انصراف از نظر