گروه محصولات

عنوان مقاله: من این‏‌جا هستم چون به‌‏اندازه تو خوب هستم

 Adi Ignatius

آدی ایگناتیوس

دکتر معصومه عارف

مدیرعامل سابق زیراکس، اورسلا برنز  که سفر زندگی او از یک خانه اجاره‏ای در منهتن آغاز شد، قهرمان نامدار سرمایه‏داری فراگیر و برابری نژادی است، موضوعاتی که خاطرات تازه منتشره او را شکل می‏دهند: جایی که هستی، نشاندهنده شخصیت تو نیست. وی در این گفت‏وگو با ویراستار ارشد اچ.بی.آر، در مورد رهبری خوب در یک دنیای سرشار از ذینفعان متعدد، نابرابری درآمد، مبارزه با یک سرمایه‏گذار کنشگر، این‏که چگونه سیاه‏پوست‏بودن و زن‏بودن او بر مسیر شغلیش تاثیر گذاشته و موضوعات دیگر صحبت می‏کند.

انصراف از نظر