گروه محصولات

عنوان مقاله:  مدیریت سازمان به‌مثابه مجموعه‏‌ای از منحنی‏‌های یادگیری

گزیده مدیریت 228

از این رویکرد برای توسعه استعداد، برنامه‌‏ریزی جانشینی و پیکربندی تیم استفاده کنید.

Whitney Johnson

نوشته: ویتنی جانسون

ترجمه: دکتر یحیی یحیایی

افراد در حین کسب شایستگی در یک زمینه تخصصی روی یک منحنی اس حرکت می‏کنند: در آغاز یا «نقطه شروع» منحنی، رشد آهسته و نیازمند تلاش زیاد است. سپس وقتی افراد در گستره‏ای که "نقطه مطلوب " نامیده می‏شود مهارت‏های جدید کسب می‏کنند، رشد سریع و پرشتاب می‏شود. در بالاترین نقطه این منحنی، «خبرگی» قرار دارد و آن زمانی که است کارها آسان‏تر، اما منحنی تخت می‏شود. درک این‌که کارکنان در کجای منحنی یادگیری اس قرار دارند به شما کمک می‏کند به‌درستی آن‌ها را مربی‏گری کنید، برنامه‏‌های جانشین‏‌پروری اندیشمندانه برای آن‌ها طراحی کنید و تیمی از افراد با قوت‌های متفاوت، اما مکمل یکدیگر ایجاد کنید.

منحنی اس ابزاری است که مدیران هوشمند برای شروع گفت‌وگو با کارکنان از آن استفاده می‏کنند. این منحنی مشخص می‏کند چه زمانی افراد برای چالش‏های بزرگ‏تر آماده هستند. اگر در مرحله خبرگی باشند، بسیار حیاتی است زیرا به این معنی است که بی‏تاب می‏شوند و لازم است به یک منحنی اس جدید منتقل شوند. کارکنان اغلب متوجه نمی‏شوند برای یک تغییر و جهش آماده هستند، اما به‌هرحال مدیرانشان به این کار اقدام می‏کنند.

وقتی این جهش اتفاق افتاد، نکته کلیدی این است که آن کارمند با یک تیم پشتیبانی مناسب احاطه شود. یک تیم خوب، شامل افرادی از مراحل گوناگون منحنی یادگیری است که چشم‌‏اندازها و مهارت‏های متفاوتی دارند

انصراف از نظر