گروه محصولات

عنوان مقاله: مدل کسب‌‏‏وکار حلقوی

Atalay Atasu/ Céline Dumas/ Luk N. Van Wassenhove
آتالای آتاسو، سلین دوماس و لوک ون‏‏واسنهوف
دکتر محمدامین زهری
تولیدکنندگان به‌‏‏طور روزافزون در خصوص آن‏‏‌چه اغلب اقتصاد حلقوی نامیده می‌‏‏شود سخن می‏‏‌گویند. در این اقتصاد، کسب‏‏‌و‏‏کارها می‏‏‌توانند زنجیره‏‏‌های تامینی را از طریق بازیابی یا بازیافت منابع مصروفه در محصولات خود خلق کنند. کاهش ردپای اثرات زیست‌‏‏محیطی، کاستن از ضایعات عملیاتی و بهره‏‏‌گیری کارامدتر از منابع گران‏‏ب‌ها دلایل اصلی جذابیت این رویکرد برای مدیران‏‏‌عامل است. اما ایجاد یک مدل کسب‏‏‌وکار حلقوی چالش‌‏‏برانگیز است و اتخاذ رویکرد غلط پرهزینه خواهد بود
نگارندگان می‏‏‌گویند موفقیت بستگی به عوامل گوناگونی دارد که شاید مهم‌‏‏ترین آن‏‏ها، انتخاب استراتژی متناسب با ظرفیت‏‏‌های سازمان و منابع آن است که موانع عملیاتی آن را برطرف می‏‏‌سازند. در این مقاله، سه استراتژی بنیادی برای دستیابی به مدل حلقوی و ابزاری معرفی برای کمک به تولیدکنندگان در تعیین مناسب‌‏‏ترین استراتژی از لحاظ اقتصاد پایداری معرفی می‏‏شوند. توصیه‏‏‌های آن‏‏ها مبتنی بر دهه‌‏‏ها تحقیق و مشاوره برای ده‌‏‏ها تولیدکننده در سراسر جهان است

انصراف از نظر