گروه محصولات

عنوان مقاله: محیط مناسب برای توسعه کسب‌وکارها؛ چهار ویژگی لازم

گزيده مديريت 220

نوشته: دکتر غلامرضا کیانی

همان‌گونه که کسب‌وکارها برای توسعه خود نیازمند قابلیت‌هایی هستند، محیط آن‌ها نیز باید شرایط توسعه را فراهم سازد. نویسنده این شرایط را که زمینه‌ساز توسعه سازمان‌ها می‌باشد «ظرفیت توسعه» نام گذاشته است. تعداد عواملی‌که زمینه‌ساز توسعه سازمان‌ها می‌باشند بسیارند و مجموعا شرایطی را در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌وجود می‌آورند که حاصل آن زیست‌بوم سازمان‌ها می‌باشد. مقاله از میان این عوامل بسیار، چهار عامل یا ویژگی محیطی را که مهم‌ترین شرط توسعه کسب‌وکارها می‌باشند معرفی نموده و معتقد است ظرفیت توسعه کشورها را می‌توان با میزان پیشرفت چهار عامل قانون‌مداري، حكمراني كارآمد، فرهنگ توسعه و آموزش اثربخش مورد سنجش قرار داد.

انصراف از نظر