گروه محصولات

عنوان مقاله: متقاعدساختن افراد سرسخت

گزيده مديريت 223

 نوشته آدام گرانت

ترجمه فریبا یاوری

ما در عصر قطبی‌شدن زیست می‌کنیم. بسیاری از خود می‌پرسیم، اگر افراد مخالفت کرده یا ما را خفیف کنند، چگونه می‌توانیم آن‌ها را به تغییر فکر متقاعد سازیم؟ نویسنده مقاله، یک روانشناس سازمانی است و با تعدادی از اطرافیان استیو جابز صحبت کرده و دانش نهفته در روش‌های آن‌ها را بررسی کرده است. جابز به خودباوری مشهور بود و آن‌ها موفق شدند او را متقاعد سازند تغییر عقیده دهد. بعضی رهبران آن‌قدر به خود اطمینان دارند که عقاید و ایده‌های خوب دیگران را رد می‌کنند و نمی‌خواهند نظرات بد خود را تغییر دهند. اما نویسنده باور دارد: «می‌توان حتی خودباورترین، سرسخت‌ترین، خودشیفته‌ترین و ناسازگارترین افراد را تشویق کرد ذهنشان را باز کنند.» وی چندین رویکرد ارائه می‌دهد تا کمک کند یک همه‌چیز‌دان را تشویق کنید زمان یادگیری را بشناسد، یک همکار سرسخت روش خود را ۱۸۰ درجه تغییر دهد، یک خودشیفته، تواضع نشان دهد و یک رییس ناسازگار با شما همراهی کند.

انصراف از نظر