گروه محصولات

عنوان مقاله: عوامل انسانی امنیت سایبری

گزيده مديريت 172
 By James 'Sandy" Winnefeld Jr./ Christopher Kirchho / David Upton
 
نوشته: جیمز "سندی" وینفلد و کریستوفر کریشهوف و دیوید آپتون 
 
ترجمه: سعیده رجایی‌ هرندی

کم‌وبیش در تمام نفوذهای شبکه‌ای، افراد ضعیف‌ترین حلقه بوده‌اند. اگر افراد مهم‌تر از فناوری نباشند به همان اندازه مهم هستند.

با افزایش حملات سایبری، شرکت‌ها باید برای حفاظت از شبکه‌های فناوری اطلاعات خود تلاش کنند. بیش‌تر شرکت‌ها می‌توانند از ارتش آمریکا بیاموزند که در شش سال گذشته دفاع سایبری خود را محکم‌تر و تنها در سال گذشته بیش از سی‌میلیون حمله سایبری را ماهرانه دفع کرده است.

تمرکز بر کاهش خطای انسانی، برای تقویت امنیت ارتش حیاتی است. همان‌طور که در بخش خصوصی صحت دارد، اشتباه‌های مدیران و کاربران راه‌ها را برای اکثریت قریب‌به‌اتفاق حملات موفق باز می‌کند. برای پرداختن به این موضوع، وزارت دفاع آمریکا از اقدامات «بسیار اتکاپذیر» برنامه هسته‌ای نیروی‌دریایی کمک گرفته که در طول شش دهه فعالیت خود هیچ موردی نداشته است.

در این مقاله، نایب‌رییس پیشین ستادمشترک، دستیار ویژه رییس ستاد مشترک و استاد مدیریت، رویکرد ارتش و چگونگی کاربرد آن توسط رهبران کسب‌وکار در شرکت‌ها را توضیح می‌دهند.

این رویکرد شامل شش اصل فرهنگی است:

·          صداقت که افراد را به پایبندی کامل به پروتکل و اقرار سریع به اشتباه‌ها هدایت می‌کند؛

·         عمق دانش که با آموزش و آزمون مستمر و دقیق تضمین می‌شود؛

·         انطباق رویه‌ای که از طریق بازرسی‌های گسترده اعمال می‌شود؛

·         پشتیبان‌گیری اجباری برای جلوگیری از مشکلاتی که تنها با عمل کارکنان ایجاد می‌شوند؛

·         نگرش پرسشگر که افراد را تحریک به بررسی سریع ناهنجاری‌ها می‌کند؛

·         رسمیت که مانع سوءتفاهم می‌شود.

با قبول مسئولیت، پاسخگو ساختن همگان و نهادینه‌سازی استانداردهای سخت برای آموزش و عملیات فناوری اطلاعات، مدیران می‌توانند این اصول را در سازمان‌های خود پیاده کنند و شکاف‌های

انصراف از نظر