گروه محصولات

عنوان مقاله: طراحی دفتر ترکیبی

گزيده مديريت 223

 نوشته آن‌لور فایارد، جان ویکس و مهوش خان

ترجمه علی نعیمی‌پور

آزمون ویروس کرونا نشان داد دانشمندان و آینده‌نگران فناوری که از دهه 1980 در خصوص احتمال دورکاری صحبت می‌کردند اغراق نمی‌کردند. بعد از ماه‌ها دورکاری، همه ما آموختیم بسیاری از کار‌ها، وظایف و جلسات بدون نیاز به حضور در محل کار و به‌نحو خوبی انجام‌پذیر هستند. اما نویسندگان مقاله هشدار می‏‌‌دهند این موضوع نباید به این معنا باشد که شرکت‌ها محل کار خود را فراموش کنند و کنار بگذارند. آن‌ها می‌گویند رفتن به محل کار هیچ وقت تنها برای انجام کار نبوده و مسائل دیگری نیز مطرح هستند و فناوری هرگز باعث کاهش وابستگی فرایند اجتماعی‌شدن به ارتباطات حضوری نمی‌شود. در این مقاله اهمیت نقش‌های اجتماعی محل کار بیان می‏‌‌شود و دفتر به‌عنوان محلی برای ایجاد اعتماد از طریق تعامل شخصی، یادگیری ظرایف کار و همچنین ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی به‌شمار می‌آید. عمدتا از طریق تعاملات تصادفی میان افراد از کارکردها و فرهنگ‌های مختلف است که نوآورترین ایده‌های کسب‌وکاری زاده شده‌اند. نویسندگان بحث را با نشان‌دادن تاثیر طراحی، فناوری‌ و اقدامات مدیریتی به پایان می‌رسانند که می‌توان برای تبدیل دفتر‌های آینده به مکان‌هایی موثر از لحاظ اجتماعی، یادگیری و نوآوری به‌کار گرفت.

انصراف از نظر