گروه محصولات

عنوان مقاله: داستان موفقیت: سازگاری در واکنش به بحرانی جهانی

گزيده مديريت 221

By Stewart Butterfield

نوشته: استوارت باترفیلد

ترجمه: پویا صبر‏آموز

اسلک در سال 2014 راه‌اندازی شد، در سال 2019 سهامی عام و وارد بازار بورس شد و در حال حاضر یک سیستم جهانی با بیش از دوهزار کارمند و صدهزار مشتری است. اما این شرکت ذهنیت نوپایی را فراموش نکرد. بیش‌ترین سرعت و شفافیت تمرکزش هم در مارس سال 2020 و زمانی بود که ویروس کرونا دو چالش بزرگ را به صحنه آورد: افزایش چشمگیر توقع مشتری و چرخش ناگهانی به سمت دورکاری. تیم‌‌های رضایت مشتری و تجربه مشتری شرکت تقریبا به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان هم مشتری‌های فعلی و هم مشتری‌های تازه‌واردی که در استفاده از محصول شرکت نیاز به کمک داشتند را پشتیبانی کرد. مصاحبه با متقاضیان شغلی و همچنین فرایند همراه‌سازی کارکنان جدید آن به‌صورت برخط انجام شد. بخش بازاریابی آن یک تبلیغ عمومی در خصوص کمک به تیم‌هایی که روی پروژه‌های مربوط به ویروس کرونا کار می‌کنند منتشر کرد. علاوه بر این‌ها، مهندسین اسلک از عملکرد صحیح سیستم در اوج تعداد متقاضیان اطمینان حاصل کردند. مشتری‌هایی با هزار یا ده‌هزار کاربر ناگهان می‌خواستند این تعداد را به پنجاه‌هزار افزایش دهند و مشتری‌های جدید به‌سرعت خواهان طرح‌های جامع‌تر شدند. همه سازمان‌ها یک‌باره مجبور به تغییر روند کار خود شدند. باترفیلد می‌گوید، «این بحران فرصتی برای ما ایجاد کرد که چابک‌تر از قبل شویم، تغییراتی که زمانی برای ما ترسناک به‌نظر می‌رسیدند را عملی کنیم، فرهنگ سازمانی را بازانگاری کنیم... و برای رشد آینده تغییر موقعیت دهیم.

انصراف از نظر