گروه محصولات

عنوان مقاله: پژوهش: زل‌زدن به طبیعت بهره‌وری را افزایش می‌دهد

گزيده مديريت 172

ترجمه: دکتر احمد عیسی‌ خانی

پژوهش: کیت لی، کاترین ویلیامز، لیزا سارگنت، نیکولاس ویلیامز و کاترین جانسون از پژوهشگران دانشگاه ملبورن انجام کار پيش‌پاافتاده‌اي را به 150 آزمودنی محول كردند که طی آن با مشاهده اعداد روی صفحه رايانه بايد کلیدهای خاصی را فشار می‌دادند. بعد از پنج دقیقه فعاليت، یک استراحت کوتاه چهل‌ثانیه‌ای به این افراد داده شد و در این حين تصویری از سقف ساختماني که با ساختمان‌های بلندمرتبه احاطه شده بود به آن‌ها نشان داده شد. نیمی از آزمودنی‌ها به یک سقف بتنی نگاه كردند و نیمی دیگر سقفی مملو از گل را مشاهده کردند. بعد از استراحت، سطح تمرکز افرادی که به سقف بتنی نگاه كرده بودند هشت درصد کاهش یافت و عملکردشان چندان پایدار نبود. اما در میان افرادی که سقف سبز را مشاهده کرده بودند، سطح تمرکز شش درصد افزایش یافت و عملکردشان روند پایداری را نشان داد.
چالش: آیا نگاه‌كردن به طبیعت حتا به شكل تصويري روی صفحه رایانه به‌راستی موجب بهبود تمرکز می‌شود؟ چگونه این استراحت چهل‌ثانیه‌ای نگاه‌کردن به چمن می‌تواند مفید واقع شود؟

انصراف از نظر