گروه محصولات

عنوان مقاله: ریسک‌‌های جهانی و استراتژی‌‌های کسب‌وکار تا سال 2022

گزيده مديريت 220

نوشته: دکتر علی داوری

 پس از چند ماه، بحران کووید-19مهم‌ترین ابرچالش جهان از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. پیشگیری از این بحران به افزایش هزینه دولت‌ها، شرکت‌ها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است و چشم‌انداز اقتصاد جهانی مبهم است. این سوالات مطرح است که آیا این بحران در یک سال آینده حل می‌شود یا چند سال به درازا خواهد کشید؟ چه زمانی یک درمان قطعی برای این ویروس می‌توان یافت؟ ممکن است این ویروس جهش یابد و یا ممکن است ضعیف گردد؟ همه جواب‌ها در هاله‌ای از ابهام است و نمی‌توان پاسخ دقیقی به آن‌ها داد، ولی آن‌چه قطعیت دارد، شکل‌گیری ریسک‌های متعدد است. بر این اساس در این مقاله انواع ریسک‌های کسب‌وکار و استراتژی‌های مدیریت ریسک معرفی مي‌شود.

انصراف از نظر