گروه محصولات

عنوان مقاله: تعیین‌کننده‌های اجتماعی عملکرد کارکنان

گزيده مديريت 220

نوشته: جلال نيك پيمان

تلاش برای رمزگشایی جعبه سیاه عملکرد کارکنان

در باب اهمیت و ضرورت وجود سیستم مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان سخن فراوان است. نوشتار حاضر، با مروری بر مبانی مدیریت عملکرد و با بررسی چالش‌های نظام مدیریت عملکرد کارکنان، سه دسته چالش‌ تحت عنوان «چالش‌های طراحی»، «چالش‌های اجرایی» و «چالش‌های عملکردی» را معرفی مي‌كند. با بررسی چالش‌های عملکردی، عوامل تاثیرگذار بر عملکرد کارکنان مشخص مي‌كند كه دسته چهارمی هم وجود دارد که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و «تعیین‌کننده‌های اجتماعی عملکرد» نامیده مي‌شود. مقاله با بحث درباره راهکارهای اجرایی خنثی‌کردن تاثیر منفی ناخواسته عوامل اجتماعی بر عملکرد کارکنان، با ارایه ديدگاهي جدید از مدیریت عملکرد کارکنان و طرح دسته‌بندی جدید از چالش‌های مدیریت عملکرد تلاش مي‌كند به‌نوعي از جعبه سياه عملكرد كاركنان رمزگشايي كند.

انصراف از نظر