گروه محصولات

عنوان مقاله: تحول دیجیتال؛ چیستی و چرایی

گزيده مديريت 220

نوشته: دكتر مهدي شامي زنجاني

این روزها باور استواری در دنیای کسب‌وکار شکل گرفته که آینده همه صنایع دیجیتالی است و این آینده از آن‏چه که فکر می‌کنیم به ما نزدیک‌تر است. دیگر زمان آن گذشته که به‌دنبال پاسخ سوال «تحول دیجیتال؛ آری یا خیر؟» باشیم. مدت‌هاست که پاسخ این سوال داده شده است: «حتما آری». الان وقت آن است که به سوال «چیستی و چرایی تحول دیجیتال» پرداخته و بعد از ایجاد فهم درست از این پدیده، در نهایت به سوال «چگونگی تحول دیجیتال» پاسخ دهیم. در این مقاله ضمن تعریف عصر دیجیتال و تبیین ویژگی‌های این عصر، تحول دیجیتال مفهوم‌سازی شده و ده فرمان برای افزایش احتمال موفقیت سازمان‌ها در پیاده‌سازی آن ارایه شده است.

انصراف از نظر