گروه محصولات

عنوان مقاله: اعلامیه مثبت محض بودن

گزیده مدیریت 226

 Paul Polman/ Andrew Winston

 نوشته: پل پُلمن و اندرو وینستون

 ترجمه: امیرعلی خلج

هم از نظر عملی و هم از نظر اخلاقی، رهبران شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند خارج از گود مبارزه با تغییرات عمده اجتماعی بنشینند و مسائل بزرگ بشریت و سیاره‌ زیبای زمین را «مشکل دیگران» تلقی کنند. آن‌ها باید برای حفظ منافع خودشان هم که شده، نقش فعالی در حل‌و‌فصل ‌بزرگ‌ترین چالش‌های مشترک همه انسان‌ها داشته باشند. اقتصاد رشد نخواهد کرد، مگر آن‌که زیست مردم و کره زمین بهبود یابد.

در این بیانیه جسورانه، اندرو وینستون، مشاور و نویسنده و پل پُلمن، مدیرعامل سابق یونیلیور، از «شرکت‌های مثبت محض» یعنی شرکت‌هایی سخن می‌گویند که در ازای کمک به شکوفایی جهان رشد می‌کنند. آن‌ها با استفاده از مثال‌هایی از یونیلیور و سایر شرکت‌های پیشرو، چهار مسیر حیاتی را ترسیم کرده‌اند که کسب‌و‌کارها می‌توانند برای رشد و رونق امروز و پیروزی در آینده طی کنند. در جهت تحقق این هدف آن‌ها می‌توانند چنین کنند: به جای سرمایه‌گذاران، ابتدا ذینفعان متعدد را در اولویت قرار دهند (درست برعکس حالتی که در آن، ‌سهام‌داران بر دیگران رجحان داده می‌شوند)؛ مسئولیت کامل تمام آثار مخرب فعالیت‌های خود را بپذیرند؛ از شراکت‌های عمیق استقبال کرده حتی با منتقدان کار کنند؛ و با بازاندیشی در حمایت‌ها و رابطه با دولت‌ها با چالش‌های فراگیر مقابله کنند.

هنوز هیچ شرکتی به هدف بلندپروازانه مثبت محض شدن نرسیده است. اما تعداد فزاینده‌ای از آن‌ها این سفر را آغاز کرده‌اند. با این‌کار، آن‌ها ارزش بیش‌تری برای کسب‌وکارهایشان فراهم می‌کنند و در عین حال به حل مشکلات ‌بزرگ‌تری کمک می‌کنند که نفع همگان در رفع آن‌هاست.

انصراف از نظر