گروه محصولات

عنوان مقاله: استفاده از هدف برای تحول در محل کار

گزیده مدیریت 229

 Leena Nair/ Nick Dalton/ Patrick Hull/ William Kerr

نوشته: لینا نایر، نیک دالتون، پاتریک ‌هال و ویلیام کر

ترجمه: سارا مرآتی

آیا برای همگام‌شدن با آینده کار، با استفاده از هدف به‌عنوان راهنمای سازمان ناسازگار است؟ یونیلیور در حال تعمیم پایبندی معروف خود به هدف به چالشی جدید و دلهره‌آور (یعنی متحول‌کردن نیروی کار متشکل از 149هزار کارمند خود) است. برنامه «آینده کار» این شرکت شامل کارگاه‌های هدف‌محور برای همه کارکنان است که به آن‌ها در انتخاب شغل آینده خود، چه در شرکت و چه در جاهای دیگر کمک می‌کند. بسیاری از سازمان‌ها تصور ‌می‌کنند تحولات نیروی کار نیازمند اخراج‌های ناراحت‌کننده است. یونیلور معتقد است چنین رویکردی نشاندهنده یک فرصت از دست رفته است و در نهایت نتیجه معکوس دارد. این شرکت متعهد است با پایبندی خود به شایستگی و پایداری، تحولی در نیروی کار انجام دهد.

انصراف از نظر