گروه محصولات

عنوان مقاله: از جابه‌جایی خود نهایت استفاده را ببرید

گزيده مديريت 221

By Prithwiraj Choudhury

نوشته: پریتویراج چودهاری

ترجمه: دکتر سیدرضا نوری و آرش غفاری

گرچه بحران کووید19 در ماه‌های اخیر مسافرت را متوقف ساخته، اما تحرک جغرافیایی برای مدیران، دانش‌ورزان و افراد متخصص که امیدوارند در اقتصاد جهانی امروز پیشرفت کنند، حیاتی شده و بعید است این روند معکوس شود. ماموریت‌های دور از دفترمرکزی می‌توانند از لحاظ مالی نتیجه مطلوبی داشته باشند و مسیر شغلی را با تقویت مهارت‌های حل مساله و رهبری و ایجاد شبکه بهبود بخشند. با این وجود، محدودیت‌ها و هزینه‌هایی نیز دارند. هر کس چنین حرکتی را در نظر می‌گیرد، ابتدا باید در مورد پیامد‌های کامل آن فکر کند. تحقیقات در مورد افراد در سازمان‌های مختلف در سراسر جهان (از بروکرات‌های هندی گرفته تا مشاوران آمریکایی) برخی از اصول مشترک را برای استفاده حداکثری از جابه‌جایی نشان می‌دهند: 1) در ابتدای مسیر شغلیتان اقدام کنید، وقتی موانع معمولا کوتاه‌تر هستند و می‌توانید در طول سال‌های بسیار بیش‌تری از کار، یادگیری‌هایتان را به‌کاربسته و اعمال کنید. 2) از حاشیه امن خود خارج شوید تا توانایی‌هایتان را ارتقا بخشید. (3) راه‌حل‌های جایگزین برای محدودیت‌ها پیدا کنید. 4) برای کمینه‌سازی هزینه‌های ذهنی و روانی، راه‌هایی پیدا کنید تا با خانه در ارتباط بمانید. 5) سفر‌هایتان به دفترمرکزی را به‌صورت استراتژیک زمانبندی کنید و قدم بعدی را از همان ابتدا برنامه‌ریزی کنید.

انصراف از نظر