گروه محصولات

عنوان مقاله: ارواح خانوادگی در اتاق مدیران

گزیده مدیریت 228

 Deborah Ancona/ Dennis N.T. Perkins

نوشته: دبورا آنکونا و دنیس پرکینز

ترجمه: دکتر سیدرضا نوری و دکتر حامد محمدی شهرودی

رشد حرفه‌ای می‌تواند به دلایل مختلف متوقف شود. اما یکی از مهم‌ترین آن‌ها به‌ندرت مورد بحث قرار می‌گیرد: شما در حال ستیز با ارواح خود هستید. در اوایل زندگی، مناسبات و تعاملات خانواده باعث ایجاد بسیاری از رفتارها و رویکرد‌های اساسی نسبت به اقتدار، تسلط و هویت می‌شود. هنگامی‌ که مناسبات مشابه در محل کار ظاهر می‌شود، افراد اغلب به الگوهای دوران کودکی بازمی‌گردند.

برای ایجاد تغییر در قلمرو شخصی، روانشناسان اغلب مراجعین را تشویق می‌کنند تا ماهیت سیستم اصلی خانواده خود را در نظر گیرند. این رویکرد می‌تواند (و باید) در محل کار نیز اعمال شود.

با هدایت اصول نظریه سیستم‌های خانواده و تحقیقات خود، نویسندگان مقاله شش عنصر از مناسبات و تعاملات خانواده را شناسایی کرده‌اند که معمولا در محل کار انجام می‌شوند. برای دستیابی به ‌بیش‌ترین قابلیت خود به‌عنوان یک رهبر، باید «ارواح خانوادگی» خود را بشناسید، درک کنید چگونه بر رفتار شما در محل کار تاثیر می‌گذارند و تصمیم بگیرید کدام یک را محترم بشمارید و کدام یک را پشت سر بگذارید. 

انصراف از نظر