گروه محصولات

عنوان مقاله: آموزه‌های تکامل برای نوآوری

گزیده مدیریت 226

 Noubar Afeyan/ Gary Pisano

 نوشته: نوبر آفیان و گری پیسانو

 ‌ترجمه: فریبا یاوری

بسیاری از افراد باور دارند فرایند دستیابی به نوآوری‌های تحول‌آفرین مبهم، تصادفی و دشوار است. نویسندگان مقاله استدلال می‌کنند این باور اشتباه است و می‌توان با استفاده از فرایند مدل‌شده از اصول شکل‌دهنده تکامل در طبیعت به‌طور نظام‌مند به نتایج شگرفی دست یافت. این اصول شامل تولید تنوع که شکل‌های گوناگون حیات را خلق می‌کند و فشار انتخاب یا انتخاب گونه‌هایی است که در یک محیط خاص به حیات ادامه می‌دهند.

فلگشیپ‌پایونیرینگ، خالق پروژه‌های خطرپذیر و صاحب مدرناتراپیوتیکز، یکی از پرمصرف‌ترین واکسن‌های کووید۱۹ در آمریکا از چنین رویکردی استفاده می‌کند. این شرکت موفق شده بیش از یکصد کسب‌وکار مرتبط با علوم‌زیستی را راه‌اندازی کند. فرایند مورداستفاده این شرکت، به نام «کشف برآینده» شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های دقیق از جمله جست‌وجوی نظریه‌ها در فضاهای بدیع، خلق گمانه‌های نظری؛ و زیر سوال بردن بی‌وقفه فرضیه‌هاست.

انصراف از نظر