گروه محصولات

عنوان مقاله: شرکت‌های خدمات حرفه‌ای برای رشد باید چه کنند

گزيده مديريت 223
نوشته اشیش ناندا و داس نارایانداس
ترجمه دکتر حامد محمدی ‏شهرودی و آرش غفاری
در خلال رکود اقتصادی، شرکت‏‌های مشاوره، حقوقی و حسابداری، تنها برای روشن نگه‌داشتن چراغ کسب‌و‏کار، اغلب شروع به ارائه خدمات و گرفتن مشتریانی می‏کنند که در واقع نباید این‏کارها را بکنند. این مسیر خطرناک است. اگر اقدام‏‌های یک شرکت دارای ترکیبی پراکنده از مشتری‏‌ها و جهت‏‌گیری‏‌های استراتژیک نامشخص باشد، باعث تضعیف نمایه شرکت و منجر به تضاد‏های داخلی به‏ ویژه در مورد مسیر حرکتی سازمان در آینده می‌‏شود. این مقاله دو ابزار ارائه می‌‏دهد که شرکت‏‌های خدمات حرف‌ه‏ای می‏‌توانند از آن‌‏ها برای مدیریت ترکیب مشتریان و بهینه‌سازی موقعیت استراتژیک خود استفاده کنند. نخستین ابزار، طیف اقدام است. تمام اقدامات روی پیوستاری از پیچیدگی («مقدمات» تا «علم موشک») قرار می‏‌گیرند، از هر موقعیتی در این طیف می‏‌تواند سودآور باشد، گرچه نیروهای محرک سودآوری هنگام حرکت در طول آن تغییر می‏‌کنند: همچنان که توانایی‏ ها و مهارت‏‌های مورد نیاز هم تغییر می‏‌کنند. اقدام‏‌های موفق، موقعیت واقعی خود را روی طیف درک می‏‌کنند و می‌‏دانند از کدام اهرم‏‌های عملکرد باید استفاده کنند. ابزار دوم، ماتریس مجموعه مشتری‏‌هاست که مشتریان را بر اساس هزینه خدمت و تمایل به پرداخت به چهار دسته تقسیم می‏‌کند. شرکت‌‏ها به‏ جای این‏که مشتری‏‌ها را در این چهار دسته‌‏بندی قرار دهند، باید تلاش‌‏های خود را بیش‏‌تر بر جذب و فراگیری متمرکز کنند و استراتژی‏‌های مختلف ارتباطی را با هر نوع مشخص از مشتری دنبال کنند.
انصراف از نظر