گروه محصولات

عنوان مقاله : تبدیل کارکنان خروجی به افراد وفادار

گزيده مديريت 223

 نوشته آلیسون داکنر و ارین ماکاریوس

ترجمه دکتر معصومه عارف

با وجود سرعت بالای گردش افراد در بازار کار امروز، بسیاری از شرکت‌‏ها توجه کمی‏ به کارکنان خروجی مبذول می‏دارند. نویسندگان مقاله می‌‏گویند این رویکرد اشتباه است. ‏آن‏‌ها استدلال می‏‌کنند خروج، بخشی ضروری از مدیریت استعداد و فرصتی برای ایجاد ارزش بلندمدت است. نویسندگان با استفاده از تحقیق دانشگاهی و مصاحبه با متخصصان منابع‏ انسانی، برخی از بهترین اقدامات را توصیه می‌‏کنند. یکی این‏‌که پیشاپیش برای خروج کارکنان خوب برنامه‌ریزی شود: از آن‏‌جا که تعداد کمی ‏از افراد برای کل دوره خدمتشان در یک شرکت می‏مانند، مهم است مکالمات بی‏پرده و شفافی طی تصدی ‏آن‏‌ها در مورد اهدافشان و چشم‌‏انداز پیشرفتشان ترتیب داده شود. زمانی که کارکنان ترک سازمان را انتخاب می‌‏کنند یا اخراج می‏‌شوند، مدیران باید سهم ‏آن‏ها را در پیشبرد اهداف سازمان تایید کنند، منابعی برای حمایت از ‏آن‏ها طی دوره انتقال اختصاص دهند و از مصاحبه خروج ‏به ‏عنوان فرصتی برای یادگیری متقابل استفاده کنند. شرکت‏‌ها همچنین باید برنامه‌‏های رسمی‏ برای کارکنان سابق ایجاد کنند تا با نیروهای سابق خود همچنان در ارتباط بمانند. با تمام این‏ها، این اقدامات معطوف به خروج می‏‌تواند مجموعه‏ ای از کارکنان سابق ایجاد کند که مبدل به مشتریان ارزشمند، تامین‏ کنندگان، کارکنان بومرنگ (برگشتی به سازمان)، مربیان کارکنان فعلی و سفیرانی برای شرکت شوند

انصراف از نظر